OSV Albatros
Duikvereniging uit Vianen
Verenigingsregels
Welkom
Nieuws en evenementen
Over ons
Duikplanning 2017
Specialisaties
Duikmateriaal
Foto album
Downloads
Andere websites
Registratie
Contact

Verenigingsregels

Waarom verenigingsregels?
Elke sportvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.
Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn verenigingsregels?
Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. 
Hoe gaan we met elkaar om?
Wat mag je van elkaar verwachten?

In verenigingsregels zie je uitgangspunten terug als:

• openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
• respect tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
• met elkaar zorgen voor een plezierig  en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
• een goed gastheer zijn voor bezoekers;
• elkaars grenzen accepteren;
• elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.


De plezierige en sportieve sfeer binnen onze vereniging blijft goed als we de afspraken en regels regelmatig samen bespreken en onder de aandacht houden!

Onze verenigingsregels zijn:

1 Iedereen is welkom
2 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
3 Wij tonen waardering voor elkaar en de duikleider
4 Wij helpen elkaar daar waar mogelijk
5 Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen en gedragen ons als "gasten"
6 Als er problemen zijn, maken we er melding van
7 Wij vloeken, schelden en pesten niet 
8 Wij spreken elkaar aan op verkeerd of onjuist gedrag


OSV Albatros conformeert zich aan de NOB standaard.
Voor meer informatie: ga naar de website van NOB

De NOB heeft hierover ook een separaat document beschikbaar: klik hier


OSV Albatros heeft een aannamebeleid voor leden/bestuurders

Het aannamebeleid voor leden/bestuurders bestaat uit verschillende onderdelen waardoor OSV Albatros een beeld krijgt van de bestuurder die een functie binnen de vereniging gaat vervullen.
Wij willen natuurlijk dat onze leden binnen de vereniging in veilige handen zijn.

OSV Albatros doorloopt de volgende stappen met nieuwe leden/instructeurs/bestuurders;

  • We houden een kennismakingsgesprek

  • We checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger/bestuurder vandaan komt)

  • Laten een VOG aanvragen voor instructeurs* (en herhaal dat elke 3-5 jaar)

  • Maken leden en bestuurders lid van de NOB (bond)

  • Maken de leden/instructeurs/bestuurders bekend met gedragsregels 

* Onnodig te zeggen dat hier instructeurs dan wel instructrices wordt bedoeld.


Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen.

OSV Albatros conformeert zich aan de NOB standaard.
Voor meer informatie over de (juridische) regelgeving: klik hier
Vereniging
Bestuur
Leden
Opleidingen
Trainingen
Lidmaatschap
Nieuwsbrief
Social media
Media
WelkomNieuws en evenementenOver onsDuikplanning 2017SpecialisatiesDuikmateriaalFoto albumDownloadsAndere websitesRegistratieContact