OSV Albatros
Duikvereniging uit Vianen
Vereniging
Welkom
Nieuws en evenementen
Over ons
Duikplanning 2017
Specialisaties
Duikmateriaal
Foto album
Downloads
Andere websites
Registratie
Contact

De officiële naam van de vereniging is “Onderwater Sport Vereniging de Albatros”.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en duiken volgens de door de NOB bepaalde standaard en richtlijnen.
Twee bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging bij de NOB en wonen tweemaal per jaar de ledenraadsvergadering bij. 

Het bestuur wordt gevormd door vijf leden, die gekozen worden door de leden tijdens een algemene, jaarlijkse ledenvergadering.
Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een bestuurslid duik technische zaken en een algemeen bestuurslid.

Op de algemene ledenvergadering (ALV) komen de belangrijkste beleidsvoorstellen voor het komende jaar, de financiële stand van zaken en de begroting aan de orde.

Leden zijn welkom om mee te denken en eigen standpunten en onderwerpen naar voren te brengen.  

De dagelijkse stand van zaken wordt in de bestuursvergaderingen besproken. Je kunt je vraag of mening, liefst schriftelijk, via een bestuurslid inbrengen.
Ieder bestuurslid heeft één of meer aandachtsgebieden.  
Het bestuur en de instructeurs komen elke 6/8 weken bij elkaar om de opleidingen en overige duikzaken door te nemen.  

Er zijn diverse vrijwilligersgroepen die bepaalde zaken binnen de vereniging regelen:
De evenementencommissie (EVC), die het jaarlijkse clubfeest organiseert.
De duikkampcommissie die in Zeeland het jaarlijkse duikkamp regelt.
De commissie clubduiken, die het duiken binnen de vereniging bevordert.
De materiaalcommissie, die er voor zorgt dat het materiaal, zoals de compressor, de duikvesten, de duikflessen en ademautomaten in optimale staat van onderhoud blijven.
De redactie van de digitale nieuwsbrief, Facebook pagina en de website
www.osvalbatros.nl

Wij als bestuur vinden het van belang te weten wat er leeft binnen de vereniging, zodat wij, waar nodig, het beleid kunnen bijstellen.
Schiet ons dus gerust aan met opmerkingen, tips, advies, vragen, verhalen, foto’s etc.
(introductieduik 2016)Bestuur
Leden
Opleidingen
Trainingen
Verenigingsregels
Lidmaatschap
Nieuwsbrief
Social media
Media
WelkomNieuws en evenementenOver onsDuikplanning 2017SpecialisatiesDuikmateriaalFoto albumDownloadsAndere websitesRegistratieContact